אורה (רודריג) שורצולד היבטים אחדים ב"הגדת פסח" שבסידור נשים בלדינו מן המאה השש־עשרה

ההגדה של פסח שתידון כאן נדפסה בתוך סדר נשים בלדינו ' , ווה לשון עמוד השער : סדר נשים / איש סדור די מוג'יךיש אין לאךינו פרה / טודו איל אניו קונשו אוךךין די ברכות / אל פ'ין . אי איל אורלין דיל לאבר די / לאש מאנוש אי אוטרוש מוג'וש ךינים / לוש קי ויינין אפוךפוץיטו אין קאךה / קאבזו קי ט 1 קה ךילויקי מאש אקונטיסי . / אי אל פ'ין און אלף בית קונלוש / פונטוש קי אבוגן איניל לאךינו פארה / קי לואיגו פונגאן מאנו אינלה אובךה / דיל אביזאר אשוש היג'אש אי נו שי / אישטוךבין אין איךלה אבושקאר . ותרגומו : סדר נשים הוא סידור נשים בלדינו לכל השנה עם סדר הברכות בסוף . וסדר נטילת ידיים ודינים רבים אחרים שהם נחוצים בכל עניין הנוגע למה שקורה . ולבסוף אלף בית ובו הנקודות התומכות בלדינו כי הן נותנות יד במעשה הלימוד של בנותיו ולא יוטרדו 2 בחיפושן . שם המתרגם אינו נזכר בשום מקום בסידור , לא בעמוד השער וגם לא בהקדמות בעברית 3 ובלדינו . המתרגם זוהה בוודאות בידי דב הכהן כהרב מאיר באן בנשת משלוניקי . הרב מאיר באן בנשת משלוניקי , מחבר שלחן הפנים בשנת שכ"ח , ( 1568 ) מאזכר את התרגום הזה לסידור הנשים בהקדמתו לספר , מכאן ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן