רחל חיטין־משיח ותמר לביא שיבוצים בתר־מקראיים באיגרות מחורזות מאת ר' רפאל אהרן מונסוניגו

מנהג כתיבת האיגרות המחורזות במרוקו ממשיך מסורת רבת שנים שראשיתה באיגרות 2 הספרותיות של ימי הביניים ' , ודרכי עיצובן מעוגנות במסורת זו . המאפיין הבולט ביותר באיגרות מפרי עטם של חכמי מרוקו הוא הסגנון השיבוצי , ששורשיו במקאמות 3 הספרדיות . ואולם , כדברי שיטרית , אין בסגנון השיבוצי משום "אזכור או שחזור לשמו , כי אם בניית עולמות סמנטיים פרגמטיים חדשים על יסוד עולמות שיח ישנים שיש אליהם זיקה ישירה ומחויבת המציאות הן מבחינה אידאולוגית תרבותית והן מבחינה . "לשונית על סוגי האיגרות המליציות המחורזות הרווחים שנתחברו בידי חכמי מרוקו נוכל ללמוד מן השערים בקובץ האיגרות לשון למודים לר' יעקב אבן צור ומדברי ההקדמה של עובדיה , לפיהם הקובץ מחזיק : * ר' רפאל אהרן מונסוניגו ( 1840-1760 ) חי בעיר פאס שבמרוקו , ושימש בה רב ודיין ( ראו כן נאים , מלכי רבנן , קה ע"כ ; טולידאנו , נר המערב , עמ' ; 195 עמאר , מבוא למי השלח , עמ' ; 5-4 עמאר , מבוא לשיורי מצוה , עמ' ; 10-9 עוד הוא נזכר אצל עמאר , רבני פאס , עמ' ; 311-310 לביא , האיש ושירתו . ( הוא הותיר אחריו כמה חיבורים ובהם הקובץ נאות מדבר , המחזיק שמונים ושישה פי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן