אברהם טל "מאום כמו מאומה" בספרות העברית העתיקה

הווריאנט לכאורה של , "מאומה" הלוא הוא , "מאום" נקרה במקום אחד בספר איוב בפסוק המפורסם : "אם תטה אשורי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום" ( לא , ז . ( משמעותו שנויה במחלוקת עתיקה מאוד . אנשי המסורה הביעו דעתם שהוא שווה למה שנמצא בספר דניאל בתיאור הנערים מזרע מלכות יהודה השבויים שנבוכדנאצר ציווה להעמיד בהיכלו : "ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה" ( א , ד . ( דעתם גלויה במה שניקד נקדנו של כתב יד לנינגרד הכא מאום ' והתם מאום ואין בין זה לזה ולא כלום ששני הניקודים מביעים דבר אחד : "מום" היינו . "פגם" ניקוד זה מושך מסורת עתיקה שמצאה את ביטויה בתרגומים קדמוניים . הורלגטה אומרת . כתם ( macula ) ובעקבותיה התרגומים החדשים ובהם התרגומים לאנגלית . דרך משל תרגום המלך ג'יימס אומר : blot וקרובה אליו גרסתו המודרנית spot : ( RSV ) ובדומה להם , , 2 תרגום החברה היהודית האמריקנית האומר : . stain אף תרגומו החדש של יונג מוסר 3 ברוח זו את תוכן המילה , כדרכו המילולית : blemish בלא מטפורה . שונה מהם במקצת תרגום השבעים המבדיל בין דניאל , שהוא מתרגם ו ? ט 00 ן 0 ( 5 ן , 0 < ( מן djit...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן