יצחק אבישור לרקע הבבלי והכנעני ללשון חז"ל

1 במאמר שפרסם יוחנן מופס בשנת 1975 באנגלית , שיצא לאחרונה גם בעברית וכותרתו " אהבה ושמחה בדימויים לשוניים של רצון וספונטאניות באכדית בעברית הקדומה 2 ובספרויות הקרובות , "להן כתב בין היתר : "מזה זמן רב ברור שאפשר להבין כיאות את ספרות חז"ל רק כאשר מעמידים אותה אל מול הרקע של תרבויות יוון ורומא בנות זמנה . פחות העריכו בדרך כלל את חשיבותם של המסורות ודפוסי החשיבה של המזרח הקדום כחומרים שיש בהם כדי להגיה אור על הרבה מקומות מוקשים בספרות העברית הבתר 3 מקראית במיוחד . "בתלמוד במאמרו שבאנגלית העיר הערה ארוכה לדברים אלה שבה 4 סקר את הביבליוגרפיה בנושא זה , ואילו בנוסח העברי של אותו מאמר הועברה הערה זו 5 כנספח 1 בספרו . בהערה זו ציין מופס את החוקרים שהתייחסו לכתבי היתדות והספרות 6 התלמודית , כחוקרים ראשונים מנה את מואיס שור , פיק , ווייסברג , וכחוקרים מאוחרים יותר מנה את רבינוביץ , קוטשר , ירון , ליוונשטם וסטיב קאופמן ( רוב המחקרים של החוקרים הנ"ל נוגעים לחוקים או למונחים משפטיים . ( במאמרי , שנכתב ב , 1979 על "דרכי האמורי" שבתוספתא שבת פרקים ו-ז הרקע 7 הכנעני בבלי והמבנה הספרותי , לא עסקתי בסו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן