רבקה שמש יחידת השיח "מעשה" בלשון המשנה

למורי , פרופי שמעון שרביט , שפתח לי צוהר לחקר הלשון והנחני במסירות ובעין טובה , איחולים להמשך מחקר פורה בבריאות ובאושר א . על "מעשה" במחקר יחידת השיח "מעשה" היא יחידה סיפורית רווחת בספרות חז"ל ' . יחידה זו נידונה במחקרים בתחום התלמוד ובתחום הלשון . חוקרי התלמוד עסקו בקשר בין יחידת ה"מעשה" ובין ההלכה , שהמעשה מתלווה אליה , וכן בהתהוות יחידת . "מעשה"ה המעשה הוא הכרעת בית דין או חכם במקרה שהובא לפניו , והיא הופכת לתקדים הלכתי ( אורבך , עמ' . ( 169-168 להכרעות החכם היה תוקף בעיני החכמים , שכן הן ביטאו את ההלכה המוחשית בשונה מן ההלכה המופשטת ( מלמד , תש"ך , עמ' . ( 108 , 98-94 קמינקא ( עמ' ( 41-1 מציג סיפורי מעשה מספרות חז"ל ( לא רק אלה שבראשם , ( "מעשה" המשמשים מקור להלכות שהם מופיעים בצדן . אפשטיין ( עמ' ( 608-598 מבחין בין מעשה המביא ראיה ויסוד להלכה שקדמה לו לבין מעשים הנחשבים "מעשה , "לסתור כלומר מעשים הסותרים את ההלכה שקדמה . מלמד ( תש"ך , עמ' ( 108 , 106-98 מחלק את המעשים , המופיעים בסדר מועד במשנה , לשבעה 3 סוגים לפי מטרות הבאתם ברצף ההלכתי : מעשה המובא כראיה להלכה שלפניו 1 במשנה 98...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן