משה אזר "על מנת" בלשון חז"ל: בחינה תחבירית וסמנטית־פרגמטית

. 1 פתיחה בין שאר דברים שכתב פרופ' שרביט בדיון שלו ב"גיזרונו של הצירוף 'על מנת , "' היה גם המשפט הזה : "וראוי הצירוף הזה לתיאור תחבירי סמנטי מקיף" ( שרביט , תשמ"ב , עמ' . ( 74 שמח אני שנזדמנה לי השעה להגיש לקובץ המאמרים לכבוד פרופ' שרביט מאמר המנסה במידת מה למלא אחר המלצתו . תחילה תתואר לשון על מנת ( ש ) מבחינת סביבתה התחבירית ( סעיף ;( 2 פסוקית על 1 מנת תתואר מבחינת הקשרה הסמנטי ובעיקר הפרגמטי , ונעמוד על תפקידה המדויק של פסוקית על מנת ומשמעות על מנת בהקשרים הסמנטיים הפרגמטיים השונים ( סעיף ;( 3 יוסבר מדוע אין אפשרות להחליף את אם ב על מנת במבעים הנראים קרובים למבעים שלשון על מנת משמשת בהם ( סעיף ;( 4 יסוכמו עיקרי הדברים . ( 5 ) . 2 הסביבה התחבירית כבר כתב פרופ' שרביט : "הצירוף הנידון משמש בשלושה מבנים עיקריים : . 1 על מנת + שם פועל . . 2 על מנת ש + פועל . . 3 על מנת שיש / שאין" ( שרביט , תשמ"ב , עמ' . ( 74 והוא מוסיף : "ומעט על מנת + שם , על מנת כן , על מנת ש + שם / כינוי" ( שם , הערה . ( 5 דברים אלה מתמצתים למעשה את תיאור תפוצתה התחבירית של הלשון הנידונה , ולא נותר לנו אלא לפרט מעט ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן