עמוס דודי מסורת לשון המשנה במסכת "תמיד" בסידור מנהג ספרד מהמאה החמש־עשרה

המקורות שאנו למדים מהם על מסורת לשון חכמים של יהודי ספרד עד תקופת הגירוש אינם מרובים . הרדיפות , הטמיעה , התלאות והגירוש החוזר ונשנה , שהיו מנת חלקם של יהודי ספרד בחצי האי האיברי וכן מדיניות השלטון בפורטוגל בהשמדת אוצרות התרבות 1 היהודית הביאו לאבדן חלק גדול של היצירה הכתובה . היות שלא נשתמרו בידינו כתבי יד מנוקדים של משנה ושל תלמוד בבלי שבמסורת יהודי ספרד שלפני הגירוש , הרי חשיבות מרובה נודעת לגילוי פרקים וקטעים ממקורות אלו במחזורים ובסידורים קדומים מספרד וממרחב תרבותה . וכך אנו למדים מעט על המסורת הספרדית של לשון המשנה על פי כתבי יד של מחזורים לשלוש רגלים המכילים פרקי משניות מנוקדות שנהגו לאומרם בחגים . הפרקים המופיעים במחזורים אלו הם מהמסכתות פסחים , מנחות , ידיים , ביכורים , סוכה ותענית . במחזורים אחדים לימים נוראים מצויים פרקים ממסכת ראש 3 השנה שנהגו לאומרם בראש השנה . מנהג אמירתם של פרקי משניות ממסכת תמיד מקורו בסדר משמרות ומעמדות 4 בתקופת בית ראשון ושני ולאחר החורבן . רב עמרם גאון הביא בסידורו את סדר 1 י' הקר , "לדמותם הרוחנית של יהודי ספרד בסוף המאה , "החמש עשרה ספונות יז ( תשמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן