יצחק גלוסקא לשונה של מסכת "יומא"

בעל היובל , עמיתנו ומו"ר פרופ' שמעון שרביט — כשמו כן הוא : כשמעון — שומע ומאזין לשיח תלמידיו וחבריו , ומסייע להם בכל נושא : כשרביט — הרי הוא בכל דרכיו כ"שרביט : "הזהב כשם ששרביט ביד מלך מורה על דרך וכיוון , כך הוא עושה בתחומי ההוראה והכתיבה המדעית : מציין דרכים וכיוונים במחקר ( כגון : שרביט תשס"ד , עמ' ; 20-13 הנ"ל תשס"ו , עמ' , ( 17-11 ומשמש לחבריו ולתלמידיו כאב וכמדריך . גדולה מזו : הוא מעמיד את בני שיחו ואת המעיינים ביצירותיו על נתיבותיה ועל כיווניה של הלשון , שהם למעשה המפתח לשימושיה בדיבור ובכתב . הוא אף אחז בשרביט כראש המחלקה לעברית וללשונות שמיות ב"בר אילן" שנים רבות , והיה כאב ורע עם כולם , ואפשר שיש קשר בין אלה ובין בחירתו בחקר מסכת " , "אבות ה"עשויה כולה פתגמי חכמה ומאמרי מוסר" ( הנ"ל , תשס"ו , עמ' . ( 19 לאחר מכן החל לכהן כחבר האקדמיה ללשון העברית , ויהי שמע 1 של שמעון כאיש לשון הקודש בכל הארץ , על דרך הכתוב ( יהושע ו , כז . ( לכבודו נדון במאמר זה בלשונה של מסכת "יומא" שב"משנת , "רבי שאף היא , כמסכת " , "אבות חדרה לסידורי התפילה ( של יום הכיפורים , וראו בסעיף להלן . ( . 1 מב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן