גבריאל בירנבאום משנה "ברכות" ו"פאה" על פי קטע גניזה בעל מסורת ייחודית

למורי פרופ' שרביט שכל כך הרבה משלי — שלו הוא מנחת שי לפנינו שלושה קטעי גניזה = ) קט"ג ) שהם חלקי כתב יד אחד המכיל את קטע המשנה ברכות א , ג-ט , ה ; פאה א , א-ג , ג . 2 קטה"ג הם : — Misc . 25 , 100 ברכות א , ג — ב , ב — דף אחד בן עמוד אחד ; — E 2 , 8 ברכות ב , ב-ג , ג ; ד , ה-ט , ה ; פאה א , א-ג , ג 10 — דפים 20 = עמודים ; — NS 329 , 663 ברכות ג , ג-ד , ה — דף אחד בן שני עמודים . תכונות חיצוניות 3 העמוד האחרון כתוב רק בחלקו העליון . 18-17 שורות לעמוד . הכתב מזרחי בינוני . יש בו מעט ניקוד טברני . 4 על פי בדיקתה של עדנה אנגל זמנו הוא סביבות המאה השלוש עשרה . הכתיב לרוב הכתיב הוא הרגיל בכתבי היד של לשון חז"ל : הסופר ממלא אמות קריאה גם בתנועות קצרות מבחינה היסטורית , אבל אין הוא עקיב בכך , ואותה מילה עשויה להופיע מלא וחסר . שתי תכונות כתיב מייחדות את כתב היד שלפנינו — נרחיב עליהן להלן , בסעיף ההגה . 1 שלא כמקובל , התייעצתי בענייני המאמר עם בעל היובל , מורי פרופ' שמעון שרביט , ואני מודה לו מאוד על עצותיו הנכוחות . אני מודה לידידי ד"ר יחיאל קארה על עזרתו האדיבה . 2 את היותם של קטה"ג n E 2 , 8 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן