שלמה אלקיים עיונים במסכת אבות נוסח מחזור פאס

מו"ר פרופ' שמעון שרביט זיכה את עולם המחקר ואת קהל הלומדים במהדורה של מסכת 1 אבות תוך בירור נוסחאותיה , תכניה ומסורות לשונותיה . למהדורה משובחת זו צירף המהדיר ארבעה נספחים חשובים , מהם , לענייננו , מנהג הקריאה של אבות בשבת ; היקפה של המסכת והמאמרים . בתארו את גלגולו של מנהג הקריאה מאז ייסודו בתקופת הגאונים ועד זמננו מצא פרופ' שרביט להעיר : אין לנו סידורים קדומים מצפון אפריקה ואף לא ספרי מנהגים ומפרשים . הסידור 2 היחיד שנשתמר בידינו מזמן קדום הוא סידורו של ר' שלמה מסיג'למאסה ... ובו אבות , קניין תורה , יראת חטא ודרך ארץ , אך אינו מעיר בנוגע למנהג הקריאה . 4 זה לי עשר שנים שאני עסוק בההדרתו של מחזור פאס שאוצר בתוכו גם מסכת אבות . למו"ר , ידידי פרופ' שרביט , בעל היובל , מבקש אני להגיש מאמר זה , שיש בו כדי להוסיף לבנה קטנה לבניין רב הקומות והמעלות שהקים . א . מחזור פאס 5 מחזור פאס ( להלן מ"פ ) הוא השריד היחיד שיש בידינו להכרת נוסח התפילה הקדום 6 שלבני מרוקו בטרם התיישבו מגורשי ספרד במגרב ולפני התפשטות מנהגי האר"י ובית מדרשו . המחזור משמר מידע מהימן , מקיף ושיטתי על עולם התפילה שהתקיים בקהיל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן