שמא יהודה פרידמן ח'ש'ש': בעיות צורניות וסמנטיות בלשון התנאים

שמעון שרביט — חוקר דגול , ידיד ללא גבול שכרו כפול מן המשלם גמול . כמה סיבות חברו יחד ביצירת השאלות והקשיים הפוקדים את השורש ח'ש'ש' בלשון התנאים . רובן של ההיקרויות באות במונחי המשא והמתן שבין התנאים , והוא תחום שראוי לפיתוח והארה בפני עצמו ' . המינוח המדויק מטבעו גורם לצבירת הוראות מורכבות בכל מונח ומונח מעבר למשמעם המילולי . תכונה אחרת של השורש ח'ש'ש' קשורה לשימושים האידיומטיים העשויים להתפתח מפועלי תחושה וכאב , ובהם ניתן ביטוי לתחושות ומחשבות מופשטות ומורכבות יותר . נוסף על אלה זוקק פועל זה בירור מורפולוגי , בעניין ערבוב צורות ע"ע , ע"ו , ואף דמויות ל"י המופיעות בקשת ההיקרויות , והעיון בה אינו ניצול מן המבוכה . במישור הסמנטי כבר עלתה תמיהה אצל זכריה פרנקל בקשר לביטוי "אל תחושו למניינכם" שבמשנת ידים ד , ג . וזה לשון הבבא הנידונה במשנה זו : וכשבא ר' יוסי בן דורמסקית אצל ר' אליעזר ללוד אמ' לו מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום אמ' לו נמנו וגמרו עמון ומואב מעשר עני בשביעית בכה ר' אליעזר ואמ' סוד ייי ליראיו ובריתו להודיעם צא ואמור להן אל תחושו למניינכם מקובל אני מרבן יוחנן בן זכיי ששמע מרבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן