דורון יעקב על הריבוי התמידי בלשון חכמים

צורות רבים שאינן נוטות על דרך היחיד , או שאינן מכוונות מבחינה סמנטית לריבוי פרטים עומדות במרכז עניינו של מאמר זה plurale tantum ) בלעז . ( להלן יובאו שמות שהם משתייכים לכאורה לקבוצה זו של ריבוי תמידי ובצדם דיון סמנטי על רכיב הריבוי שבהם אם אכן מורה הוא לקבוצת פרטים , אם אין כאן אלא יחיד המתלבש בצורת רבים . הדיון ייסוב בעיקרו על השמות המזדמנים בסדר זרעים של המשנה על פי כתב יד קאופמן ( להלן : כי"ק , ( המשובח שבין כתבי היד של המשנה , ונראה כי יש די בשמות הנקרים בקורפוס הזה כדי לתאר תמונה כוללת על לשון המשנה . עם זאת עתים שהסקירה הורחבה גם חוצה לסדר זרעים , וכפי הצורך . בחנים מספר שימשו לצורך מענה לשאלת שייכותם של שמות הריבוי התמידי . תחילה בדקתי אם יש לשם צורת יחיד משמשת בלשון חכמים : אך כפי שיוכח להלן אין כאן קשר מחייב — ישנם שמות שלא נמצאה להם בכל ספרות חז"ל צורת יחיד ואין הריבוי שבהם תמידי , וכן הפכו של דבר — לעתים נוכחותה של צורת יחיד איננה מפקיעה את צורת הרבים השייכת לה מלהיות טעונה ריבוי תמידי . עיקר המבחן שבכל שם ושם הוא אפוא סמנטי , אם צורת הרבים מציינת כמה יחידות של צורת היחיד של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן