משה בר אשר סוגיות בתצורת לשון המשנה

דברי רקע . 1 במהלך התיאור השיטתי של תורת הצורות של לשון המשנה , שאני עסוק בו בתקופה הזאת , שבות ועולות שאלות בעלות היבט כוללני ומקיף , הנוגעות לתורת הצורות בכללותה או לתצורת השם בכללותה ושאלות פרטיות הנוגעות בתצורתו של שם אחד ויחיד . לעתים קרובות הבירור המורפולגי כרוך בבירור פילולוגי מייגע ובמיוחד בפרשנות של ההקשר או של ההקשרים שהשם נתון בהם . לשון אחר : הבירור הדקדוקי אחוז ומשולב בעיון הפילולוגי והסמנטי . אבל אין בירור שאין שכרו בצדו . . 2 כבר עמדתי בעיונים קודמים על כמה שאלות כוללות , כגון : א . טיב ההבדלים המתגלים בין שמות עצם המתועדים כבר בלשון המקרא לשמות העצם העולים לראשונה בתולדות העברית רק בלשון חכמים '; ב . הצורך בתיאור משולב של משקלים שיש קשר ביניהם — לפי שנקשרו זה לזה בהיות לשון חז"ל לשון חיה או שנקשרו זה לזה בתהליך המסירה של ספרות חז"ל . הדגמתי את התופעה בבירור הקשרים שבין המשקלים פעול בחולם מתקיים ( כגון שם התואר רחוק — ךחוקים , ( פעול בחולם ההופך שורוק בהברה פתוחה ( כגון הבינוני יכול — יכולים , ( פעל ( פעול ) בהכפלת עה"פ ( כמו השמות התארים אדום — אדמים , עמוק —2 עמקים ) ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן