לשון חכמים והתחומים הנושקים לה

מבחר מאמרים לכבוד שמעון עורבים עורכים אפרים חזן 1 זהי לבנת הוצאת אוניברסיטת בר אילן המכללה האקדמית אשקלון לשון חכמים והתחומים הנושקים לה מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט לשון חכמים והתחומים הנושקים לה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן