הערות

העקרון הפואטי . 1 הקולומביאדה - אפוס מאת . 1812-1754 Joel Barlow האפוס הוא על תולדות ארצות הברית , והוא קרוי על שם קולומבוס . . 1869-1790 , Alphonse Marie Louis de Lamartine . 2 סופר ומדינאי צרפתי . בין יצירותיו : , ( 1828 ) "Meditations" יצירה חרוזה . . 1827-1798 , Robert Pollock . 3 שירו זכה לפופולאריות רבה . . 1857-1780 , Pierre Jean de Beranger . 4 נחשב לחתן בסיטונות . . 5 אמריליס - כינוי לנערה בספרות יוון . : Aphrodite Urania . 6 ונוס השמימית . לפי מסורת זו היא בת אוראנוס , והיא אלת האהבה האידיאלית . : Dione אמה של ונוס על פי המסורת ההומרית , שלא העניקה לוונוס אישיות אלוהית , אלא רק אפיון ארוטי שפל , ארצי . הגיון הקומפוזיציה . 1 אלת החכמה ופטרונית העיר אתונה . בתרגום ז'בוטינסקי - אתונה . . 2 תרגום שלי - י . פ . ז'בוטינסקי בתרגומו פסח על שחוק זה ; בתרגומו של עידוא בךגריון : "ובנפנוף ; "נפנף ובתרגום חנה ניר : "ביעף , ברטט . "רדוף  אל הספר
הקיבוץ המאוחד