ת.ס. אליוט מתוך מפו לוואלרי

מתוך הרצאה בספריית הקונגרס בוושינגטון , . 19 . 11 . 1948 אין בכוונתי כאן להעריך את יצירתו של אדגר אלן פו ולשפוט אותה ; איני מנסה לדרג אותו כמשורר או לציין את מקוריותו . פו אכן מהווה מכשול למבקר השופט . אם נבחן את יצירתו לפרטיה , לא נמצא בה כמדומה אלא כתיבה מרושלת , חשיבה לא בוגרת שאינה נסמכת על קריאה נרחבת או לימוד מעמיק , התנסויות מקריות בצורות כתיבה שונות , הנובעות בעיקר מן הצורך בכסף , בלא להביא שום פרט לידי שכלול . אפיון כזה לא יהיה צודק . אולם אם במקום לנתח את יצירתו נסתכל בה ממרחק כבשלמות אחת , נגלה מאסה בעלת צורה ייחודית והיקף מרשים , שהעין נמשכת אליה שוב ושוב . גם השפעתו של פו היא בגדר חידה . בצרפת זכו שירתו והתיאוריות הפואטיות שלו להשפעה עצומה . באנגליה ובארצות הברית הן כמעט לא נחשבות . הנוכל להצביע על משורר כלשהו שסגנונו עוצב בעקבות העמקה בפו ? היחיד העולה מיד על הדעת הוא - אדוארד ליר . ועם זאת , אין ארם יכול להיות בטוח שכתיבתו לא הושפעה מפו . אני מסוגל למנות בוודאות משוררים מסוימים שיצירתם השפיעה עלי , ואחרים שאני בטוח שלא הושפעתי מהם ; אפשר שיש גם כאלה שאיני מודע להשפעתם , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד