מתוך פשר השירה

המלה שירה ( verse ) תשמש בזה לא במובנה המצומצם או הראשוני , כי אם כמונח נוח ביותר לבטא בכלל ובלא קפידה יתירה את כל הנוגע למקצב , לחריזה , למשקל 1 ולמלאכת השיר . ( versification ) אולי אין עוד נושא בספרות היפה שנדון בהתמדה כזאת , ובוודאי אין עוד אחד שאפשר לומר עליו במידה כזאת של צדק שיש בו כה הרבה חוסר דיוק , בלבול , תפיסה מוטעית , הצגה שגויה , מיסטיפיקציה ובורות גמורה מכל עבר . אילו אמנם היה הנושא קשה באמת , או אפילו היה מקומו בחשרת העבים של המיטאפיסיקה , מקום שם עשויים ערפילי הספק ללבוש כל צורה שהיא - לפי רצונו של המתבונן או לפי דמיונו - היתה תמיהתנו על כל אותה הסתירה והמבוכה מוצדקת פחות , שהרי למעשה הנושא הוא פשוט ביותר . ייתכן שעשירית ממנו תיקרא אתית , אולם תשע עשיריות שייכות למתמטיקה . וסך הכל מצוי בגבולות השכל הישר שבישר . " אולם , אם כך הדבר , הכיצד" - ישאל השואל - "יכלו להתעורר אי הבנות רבות כל כך ? היתקבל על הדעת שאלף מלומדים מעמיקים , אשר חקרו עניין פשוט כל כך במשך מאות בשנים , לא יכלו להאירו , לכל הפחות , במלוא האור שהוא עשוי לקלוט " ? אני מודה שלא קל להשיב על השאלות האלו . מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד