העקרון הפואטי

סעמים מבחר כתבי מופת באסתסי'קה אדגר אלן פו טעמים מבחר כתבי מופת באסתטיקה א . א . פו * העקרון הפואטי אדגר אלן פו העקרון הפואטי שלוש מסות תרגום והערות : ידידיה פלס מבוא . צפירה פורת אחרית דבר : ת . ס . אליוט  אל הספר
הקיבוץ המאוחד