ב. סוגיות במדיניות הציבורית כלפי "המגזר השלישי"

הסוגיה הבוערת ביותר ביחס ל"מגזר השלישי" בישראל היא ללא כל ספק שאלת המדיניות הציבורית כלפיו , שכיום היא עמומה ביותר . הגידול של "המגזר השלישי" בישראל ותפקידיו החברתיים , הן בהספקת שירותי רווחה והן בפיתוח החברה האזרחית , תפקידים שלפי כל הסימנים יתרחבו בעתיד , מחייבים יצירת מערכים חוקיים ודפוסי מדיניות הולמים וחשיבה לטווח ארוך . אלא שההיסטוריה של התפתחות המגזר והקשר שלו למערכת הפוליטית והדתית , יוצרים קשיים בפיתוח מערכים כאלה , עקב האינטרסים שיש לגורמים שונים בשימור המצב הקיים . בחלק זה ננסה להציג את הדילמות המרכזיות העוסקות במדיניות המתנהלת כלפי "המגזר . "השלישי לא מדובר בהצעות פעולה אופרטיביות , שכן לגבי כל אחד מהנושאים קיימות דעות שונות . הכוונה היא להפנות את תשומת לב הקורא לסוגיות הדחופות בתחום זה הנותרות כרגע ללא כל התייחסות או טיפול . . 1 מדיניות כוללת כלפי "המגזר השלישי " בישראל המציאות הקיימת בישראל כלפי "המגזר השלישי" עוצבה במהלך השנים יותר כתגובות לתהליכים היסטוריים ובהשפעת אילוצים שונים , מאשר כתוצאה מתפיסה כוללת ומגובשת . קיימים חוקים , הסדרים ונהלים שונים , המעגנים את יחסיהם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד