סבלה 16 השפעת גורמים שונים על גודל, צביון ומבנה "המגזר השלישי" הישראלי בארבע תקופות היסטוריות