א. ממצאים עיקריים על "המגזר השלישי" בישראל ומשמעותם

. 1 "מגזר " wVw אחד בעל שני פנים מהי דמותו של "המגזר השלישי" בישראל ? כפי שראינו מדובר בקבוצה גדולה מאוד של ארגונים , הפועלים במגוון רחב של נושאים . הם מהווים מרכיב משמעותי בכלכלה הישראלית , ובתחומים מסוימים כמו חינוך ובריאות , הם עתירי משאבים ומועסקים בהם עובדים רבים . בהתבוננות מעמיקה יותר נחלק את "המגזר השלישי" לשני תתי מגזרים : האחד כולל ארגונים הנמצאים בסמיכות למגזר הציבורי , עוסקים בעיקר בהספקת שירותים כהשלמה או כתחליף לשירותי המדינה ופעילותם ממומנת ברובה על ידה . אלה מהווים את החלק הקטן יחסית של "המגזר השלישי" בישראל ( ו 20 % ממספר הארגונים הרשומים , ( אבל רוב המשאבים , הכספיים והאנושיים עוברים דרכו . הקבוצה השנייה , בה כלולים מרבית הארגונים , מורכבת מארגונים שאינם קשורים בקשרים מחייבים עם המדינה ולא ממומנים על ידה , אלא מוקמים ומופעלים על ידי אזרחים באופן בלתי תלוי . יעדי פעילויותיהם אלה יכולים להיות המדינה , השוק החופשי , קבוצות שונות בחברה או חברי ההתאגדות עצמה . שני תתי מגזרים אלו , ארגונים "המשולבים במדינת הרווחה" לעומת " ארגוני החברה האזרחית" מייצגים את שתי נקודות המבט הר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד