ה. "ארגוני חברה אזרחית" ו"החברה האזרחית" בישראל

עד כה הצגנו נתונים על "ארגוני חברה אזרחית" בישראל ועל תרומה והתנדבות בציבור הישראלי . בחלק זה נדון בנתונים שהוצגו ונקשר אותם להתפתחויות רחבות יותר ב"חברה האזרחית" בישראל בשנים האחרונות . כיוון שהנתונים שהוצגו בפרק זה נוגעים אך ורק לפעילותם של ארגוני "מגזר שלישי" פורמליים , ברור כי הם אינם מציגים תמונה מלאה על מצבה של החברה האזרחית בישראל , ואין לנו כל יומרה לעשות כן . יש לציין , שהמספר המצומצם של המחקרים שעסקו בתחום זה בישראל לא היו מחקרים מקיפים , אלא התבססו על ניתוח ארגון מסוים , תופעה מסוימת ( למשל תופעת המחאה , ( או בחנו היבטים היסטוריים . הנתונים שהוצגו לעיל , חרף היותם חלקיים , מספקים מידע מקיף יחסית התורם להבנת הרכבה ופעילותה של "החברה האזרחית" בישראל מזווית חדשה שטרם נחשפה . כשבודקים את דפוסי ההתאגדות של "המגזר , "השלישי מתברר שרובו מורכב מארגונים עצמאיים , שרק חלק מזערי ממימונם מגיע ממקורות ממשלתיים , ופעילותם אינה קשורה במוסדות או הסדרים ממשלתיים . זוהי לכאורה תמונה מעודדת מאוד , המורה על קיומה של פעילות אזרחית עצמאית מרובה בישראל . היבט חשוב בבחינת מידת " אזרחיותה" של חברה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד