תרשים 9 "ארגוני חברה אזרחית'' על פי פונקציית פעילות מרכןית, 1998