ד. תרומה והתנדבות בישראל

תתמה והתנדבות הם מרכיבים חשובים של "החברה , "האזרחית ומידת נכונותו של הציבור להתנדב ולתרום לארגונים הפועלים מטעמה מהווה אחד האינדיקטורים למצבה . בסקר של דפוסי תרומה והתנדבות בציבור הישראלי ( שי , לזר , דוכץ וגדרון , ( 1998 שכלל את הציבור הבוגר בישראל ( מעל גיל , ( 21 נמצא כי 75 % מאזרחי ישראל השיאו תרומה כספית כלשהי לארגוני "מגזר שלישי" וכ 1 / 3 מהציבור עסק בפעילות מתנדבת בשנת . 1997 אלא שמרבית התורמים תרמו סכומים קטנים - למעלה מ 60 % תרמו פחות מחצי אחוז מהכנסתם והתרומה החציונית למשק בית עמדה על 50 ש"ח באותה שנה . ממוצע התרומה היה 530 ש"ח , אך ממוצע זה מוטה כלפי מעלה על ידי מספר קטן של תרומות גדולות יחסית . כמעט כל התרומות הופנו לארגונים בארבעה תחומי פעילות : רווחה , דת , בריאות וחינוך . הארגונים שזכו במרבית התרומות הם בדרך כלל ארגוני הספקת שירותים גדולים ומוכרים . בראש הרשימה עומדת "האגודה למלחמה בסרטן" ( המתקיימת רק מתרומות , ( ולצידה ארגוני הנכים הגדולים , האגודה למען החייל וקרן לב"י , הקשורות ישירות למוסדות המדינה והצבא , וארגונים גדולים נוספים . כצפוי אין פיזור הומוגני של התרומו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד