0בלה 15 "ארגוני חברה אזרחית" וארגוני משמ"ר פעילים ורשומים, 1998