ג. "ארגוני החברה האזרחית" בישראל

" ארגוני חברה אזרחית" הם ארגונים פורמליים הפועלים בצורה עצמאית ואינם סמוכים בצורה ממוסדת ומתמשכת על תקציבי המדינה . מקרב למעלה מ 29 אלף ארגוני "המגזר השלישי" שנרשמו בישראל עד סוף שנת 25 , 730 ) 81 % - 1998 ארגונים ) היו "ארגוני חברה אזרחית" והשאר , ( 5 , 519 ) היו ארגוני משמ"ר ( ארגונים המשולבים במערך מדינת הרווחה ) ( טבלה . ( 15 אולם בעוד ששיעור הארגונים הפעילים בקרב ארגוני משמ"ר היה ב 3 , 271 ) 59 % - 1998 ארגונים , ( הרי שבקרב "ארגוני החברה האזרחית" הוא היה רק 6 , 030 ) 26 % ארגונים . ( אף על פי כן , למרות הבדלים ניכרים אלה , "ארגוני החברה האזרחית" מהווים כמעט שני שלישים ( 65 % ) מארגוני "המגזר השלישי" הפעילים בישראל . חלקם של "ארגוני החברה האזרחית" בולט עוד יותר בקרב ארגוני " המגזר השלישי" הערבים ועומר על . 85 % אמנם רק 21 % מהם פעילים , אך שיעורי התעסוקה בהם גבוהים . בקרב ארגונים אלה נרשם גידול מהיר לאורך שנות ה . 90 . 1 תעסוקה ב"ארגתי החברה האזרחית" בישראל עבדו ב 1998 למעלה מ 30 , 000 4 עובדים בשכר , ומספר לא ידוע של מתנדבים . כמעט מחצית מ"ארגוני החברה האזרחית" אינם מעסיקים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד