ב. התפתחות "החברה האזרחית" בישראל

יעל ישי ( Yishai , 1998 ) חוקרת את מאפייני "החברה האזרחית" בישראל מזה זמן רב והיא מציינת שלושה שלבי התפתחות עיקריים בתחום זה , מאז הקמת המדינה . השלב הראשון , שהחל עם קום המדינה ונמשך עד לסוף שנות ה , 60 מכונה הכלה פעילה . ( active inclusion ) המדינה , באמצעות מוסדותיה הרשמיים , שימשה בשנים אלה גורם ההנעה וגורם החיברות הראשי בחברה . הארגונים שפעלו במסגרת "החברה האזרחית" בעצה אחת עם המדינה ובהתאם למטרותיה , היו ברובם פרופסיונליים וקשורים בדרך כלל במפלגות פוליטיות ( ההסתדרות , התאחדות האיכרים . ( קבוצות אוטונומיות של אזרחים כמעט ולא היו בנמצא ופעילות מחאה , במידה שהיתה כזו , היתה נקודתית . ( Herman , 1995 ) האזרח הפך למעשה לסובייקט התלוי ברשויות לצורך קיומו . השלב השני החל לאחר מלחמת ששת הימים ונמשך עד לתחילת שנות ה . 80 שלב זה , שישי מכנה הדרה פעילה ( active exclusion ) התאפיין בנטישה הדרגתית של הגישה האידיאליסטית לטובת הגישה המטריאליסטית , כאשר צמיחה ושגשוג כלכלי הפכו ליעד חברתי מרכזי לתפיסתם של חלקים רחבים באוכלוסייה . באותה תקופה החלו המפלגות הפוליטיות לאבד מכוחן ( גל נור , , ( 199...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד