א. מבוא

פרק זה מתמקד בהיבטים ההתאגדותיים של "המגזר השלישי" בישראל , ועוסק באופן ספציפי בקטגוריה מסוימת של המגזר , הכוללת את "ארגוני החברה . "האזרחית כפי שכבר ראינו , "המגזר השלישי" הוא שם כולל לקבוצה גדולה של ארגונים , הדומים זה לזה במאפייניהם הפורמליים , כגון מעמדם המשפטי , אך שונים זה מזה במאפיינים התכניים , ובעיקר בתחומי ואופני פעילותם . את פעילותם של ארגוני המגזר ניתן לסווג בשתי קטגוריות עיקריות : הספקת שירותים ופיתוח חברה אזרחית . ( 1995 ; James , 1997 ; Boris , 1999 Anheier , ) כאשר בודקים את יחס הארגונים הללו למדיניות הממשלתית , ניתן להבחין בשלוש קטגוריות : ארגונים המייצגים עמדה המתנגדת לממשלה או למדיניותה - בדרך כלל ארגוני סינגור ושינוי חברתי . ארגונים המייצגים עמדה נייטרלית כלפי הממשלה - כאלה שמוקד פעילותם הוא החברים המאוגדים בהם ולא הציבור כולו , כגון ארגונים העוסקים בתחביבים ( צפרות , צלילה , שירה במקהלה , וכר ) וכן קבוצות לעזרה עצמית . ארגונים המזדהים עם מדיוניות הממשלה בתחום פעולתם ומשתפים איתה פעולה , בדרך כלל על ידי הספקת שירותים מטעמה ובמימונה . צירוף של סוגי קטגוריות אלו יוצר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד