ד. דיון: "המגזר השלישי" והתפתחות מדינת הרווחה בישראל

מערכת שירותי הרווחה בישראל , שהתרחבה מאוד בשני העשורים האחרונים כחלק מהתפתחות "משק רווחה , "מעורב מקיפה תחומים נוספים לבד משלושת סוגי שירותי הרווחה אליהם התייחסנו בפרק זה . גם בתחומים הללו , כגון שיכון , קליטה ודת , בולטת פעילותם של ארגוני "מגזר שלישי" ( גדרון וכץ , . ( 1999 מקורות המימון הממשלתיים התומכים בארגוני המגזר המספקים שירותי רווחה , כוללים גם גורמים ציבוריים שלא נסקרו כאן , כמו משרדי ממשלה נוספים ( דתות , קליטה , בינוי ושיכון , ( המוסד לביטוח לאומי והרשויות המקומיות . לפיכך , יש להניח כי מעורבותו של "המגזר השלישי" במדינת הרווחה הישראלית היא רחבה עוד יותר מהמתואר לעיל . תמונת מצב זו מעוררת כמה סוגיות מרכזיות לדיון , עליהן נרחיב בחלק זה . ניתוח של התפתחות מדינת הרווחה בישראל מעלה , כי לא זו בלבד ש"המגזר השלישי" שימש עבור הממשלה ערוץ להספקת שירותי רווחה , אלא הוא גם השפיע על אופי הסדרי הרווחה והתפתחויות במדינת הרווחה לאורך השנים ( נייפריס , . ( 1984 בשלב של טרום מדינה פעלו ארגוני "מגזר שלישי" שסיפקו שירותי רווחה שונים לאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל ( קופות החולים של התנועות האידי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד