טבלה 14 ארגוני "מגזר שלישי" הפועלים בתחום הרווחה בישראל, 1998