0בלה 12 תמיכות ותשלומים לארגוני "מגזר שלישי" ממשרד העבודה והרווחה, על פ> אגפי המשרד