ג. שירותי רווחה אישיים

התבוננות בתקציב האגפים השונים במשרד העבודה והרווחה בשנת 1998 ( טבלה ( 12 מעלה כי מבחינה תקציבית "המגזר השלישי" תופש חלק משמעותי במערך הרווחה המסופק על ידי המשרד , ויותר מזה - במקרים מסוימים מרבית ההוצאה על רווחה מתבצעת באמצעותו . כך , 70 % > מתקציב אגף השיקום ו 56 % > מתקציב האגף לשירות למפגר , הועברו לארגוני "מגזר שלישי" כתמיכות או כתשלומים על שירותים שבוצעו עבור המשרד . במקרה של האגף לשירותים אישיים וחברתיים , שירותי תקון , והאגף לתעסוקת נשים ומעונות יום , היקף ההעברות היה נמוך יותר 53 % , 35 % ) ו 3596 בהתאמה ) אך עדיין היווה מרכיב משמעותי בהוצאות האגפים . בסך הכול מדובר ביותר מאלף ארגוני רווחה שנתמכו על ידי המשרד בשנה זו . סקירה מפורטת יותר על חלקם של ארגוני המגזר בסוגי השירותים השונים עליהם אמון משרד העבודה והרווחה מחזקת את הקביעה , כי חלק נכבד ביותר משירותי הרווחה האישיים הפועלים כיום בישראל מסופק באמצעות "המגזר . "השלישי . 1 שירותים אישיים וחברתיים שירותי שיקום . 71 % מתקציבו של אגף השיקום הועבר בשנת 1998 לארגוני "מגזר , "שלישי בעיקר כתשלום עבור שירותים . שירותי אבחון תעסוקתי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד