0בלה 10 מיטות בבתי חולים, לפי בעלות וסוג מיטה, ‭1999‬