סבלה 9 הוצאה לאומית לבריאות לפי גורם מבצו‭1998 1990 ,1‬ (באחוזים)