ב. שירותי בריאות

. 1 שירות הבריאות בישראל מערכת הבריאות הישראלית היא פלורליסטית ופועלים בה מוסדות בבעלויות שונות . לדעת שוורץ ( 2000 ) פלורליזם זה הוא מקור עוצמתה של המערכת , אך גם מקור חולשתה . הוא אשר מנע שנים רבות את קבלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי מצד אחד , ומצד שני שמר על תחרות חופשית ואפשר את התפתחותם העצמאית של שירותי בריאות רבים לטובת האזרח . בדומה למערכת החינוך , גם שורשיה של מערכת הבריאות נראים כבר בהסדרים שהתקיימו בתקופת היישוב . מוסדות הרפואה של היישוב נוסדו בתקופת השלטון הטורקי ופעלו על בסיס פילנתרופי . עם הקמת המדינה כבר פעל מערך שירותי בריאות עצמאי , בעל ניסיון רב ובפריסה ארצית . לפיכך , עוצבה מערכת הבריאות לאחר הקמת המדינה כפשרה בין התוכניות הפוליטיות של ראשי המדינה , שנטו לפתח שירות ממלכתי אחיד ושווה לכל , לבין כוונותיהם של ארגוני הבריאות הפעילים שנהנו עד אז מאוטונומיה ולא ששו לוותר על עצמאותם . הוקמה אפוא מערכת בריאות שבה פעלו זה לצד זה ארגונים בבעלויות שונות . הגוף הגדול ביותר היה קופת החולים הכללית שהוקמה כמוסד ללא כוונות רווח ב . 1911 לצידה פעלו קופות חולים נוספות ובתי חולים ציב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד