סבלה 7 מקורות הכנסה של מוסדות חינוך ללא־כוונת־רווח, ‭1997 1993‬ (במיליוני ש"ח)