סבלה 8 הכנסות של מוסדות חינוך ללא־כוונת־רווח, על פי סוג שירות, 1996 (במיליוני ש"ד‭(!‬