א. שירותי חינוך

. 1 התפתחות מערכת החינוך בישראל מאז שנות ה 20 של המאה ה 20 התקיימו ביישוב היהודי בארץ ישראל שלושה זרמי חינוך מרכזיים : הזרם הדתי , זרם העובדים , והזרם הכללי . ( Gaziel , 1996 ) עם הקמתה ירשה מדינת ישראל מערכת חינוך מפותחת שתפקדה מייד באופן מלא וקלטה עשרות אלפי עולים ( אלבוים דרור , . ( 1998 היה גם צד פחות סימפטי לירושה זו - מערכת החינוך היתה מפולגת ומפוצלת מבחינה ארגונית ואידיאולוגית ומרכיביה השונים התחרו ונאבקו אלה באלה . ב 1949 נחקק חוק לימוד חובה שקבע , כי חלה בישראל חובת חינוך לכל הילדים ( עד כיתה ( 'ח וכי הממשלה נוטלת על עצמה את האחריות והדאגה לחינוך זה . החוק השאיר על כנם את זרמי החינוך שהיו קיימים , ואף הכיר בזרם רביעי של "אגודת . "ישראל באותן שנים פעלו , אם כן , ארבעה זרמים , כשלכל אחד מהם בתי ספר משלו ותוכניות לימודים שונות ( דרור , . ( 1998 המבנה הפוליטי והארגוני המפוצל גרם להתנגשויות בין המדינה כמרכז סמכות ריבוני , לבין מרכזי הסמכות הקודמים , שנהנו ממידה רבה של אוטונומיה בתחום החינוך . בנוסף , . 1 כל הנתונים המוצגים בפרק זה , הן על תקציבי משרדי הממשלה והן על ארגוני "המגז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד