פרק חמישי: מדינת הרווחה ו"המגזר השלישי" בישראל

בפרק זה נתאר וננתח את חלקו של "המגזר השלישי" במדינת הרווחה 1 הישראלית ואת הקשרים ביניהם . בפרק יוצגו נתונים לגבי חלקם של ארגוני "מגזר שלישי" בשלושת התחומים העיקריים בהם מספקות מדינות רווחה שירותים לאוכלוסייה . חינוך , בריאות ושירותי הרווחה האישיים . ניתוח מפורט יותר של שירותי הרווחה האישיים ייעשה בהקשר למשרד העבודה והרווחה האמון על הספקתם . לבסוף , נדון על מקומו של "המגזר השלישי" בישראל והיחסים שנוצרו בינו לבין מדינת הרווחה בשנות ה . 90  אל הספר
הקיבוץ המאוחד