ה. התקופה הפלורליסטית: אמצע/סוף שנות ה־70 עד ימינו

. 1 רקע כללי אפשר לומר שההתפתחויות ב"מגזר השלישי" במדינת ישראל בשני העשורים האחרונים , דומות מאוד לשינויים הגדולים שהתרחשו במערך הפוליטי בתקופה זו . אספקט חשוב אחד כרוך בשינוי שחל בתפיסת תפקידי המדינה על ידי חלקים גדולים של האוכלוסייה . האידיאולוגיה האטטיסטית / הממלכתית שהיתה דומיננטית בשלושת העשורים הראשונים , והגדירה את מדינת ישראל ומנהיגותה הפורמלית כמסגרת הדואגת לטובת הכלל , איבדה את ההגמוניה שלה . גרמו לכך מספר תהליכים הקשורים ביניהם : . 1 השינויים המדיניים במרחב , שגולת הכותרת שלהם היתה הסכם השלום עם מצרים , סייעו בפריצת מחסום הבידוד ותחושת המצור של ישראל ; . 2 השינויים הדמוגרפיים - עליית אוכלוסייה מארצות המערב שגדלה בחברה דמוקרטית , והתבגרות הדור השני של עולי ארצות המזרח , שגדל בארץ וחווה את דפוסי הקיפוח של הדור הקודם - הביאו לפיתוח מודעות לגבי זכויות הפרט , ומודעות של ציבורים לגבי זכויות המבוססות על אינטרסים משותפים , . 3 ההתפתחות הטכנולוגית , ובמיוחד זו של אמצעי התקשורת ההמונית , הביאו מידע מעודכן על המתרחש בעולם , כולל רעיונות על מקומו וחשיבותו של הפרט בחברה ועל סגנונות חיים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד