א. הקדמה

" המגזר השלישי" כמושג , הוא חדש בישראל . למרות התפקיד החברתי החשוב שמילאו ארגוני המגזר לאורך השנים , הוא לא זכה עד כה להתייחסות נאותה של חוקרי החברה הישראלית ולא נבדקה תרומתו לפיתוחה . אין זאת אומרת שקיימת התעלמות מוחלטת מהנושא , אלא שברוב המקרים דובר בארגון מסוים , קבוצה או קטגוריה ספציפית של ארגונים ולא על המגזר כולו . ההגדרות שפותחו בפרוייקט הופקינס והוצגו בפרקים הקודמים מאפשרות לנו לערוך כעת את הצעד הנוסף המתבקש , ולהתייחס אל המגזר כולו , לעקוב אחר התפתחותו , לבדוק את פעולותיו , צביונו ומאפייניו , ואת תרומתו לחברה הישראלית בתקופות שונות . הניסיון לשרטט את התפתחותו של "המגזר השלישי" במהלך ההיסטוריה של החברה הישראלית נתקל מלכתחילה בקשיי הגדרה , שכן החלוקה לשלושה מגזרים היא חדשה , וניסיון לכפות הגדרות עכשוויות על מציאות קודמת הוא תמיד בעייתי . אלא שבעיה זו אינה ייחודית לנו , וחוקרים אחרים שחקרו את נושאי "המגזר השלישי" בארצותיהם פיתחו דרכים להתגבר עליה . ( Knapp , 1996 ; Anheier & Seibel , 2001 Barbetta , 1997 ; Kendall &) ההיסטוריה של החברה הישראלית מציבה בעיה ייחודית בניתוח מסוג זה :...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד