פרק רביעי: התפתחות היסטורית של "המגזר השלישי" תהליכי המשכיות ושינוי