ג. סיכום

השאיפה להתיר חופש התאגדות במדינה דמוקרטית והצורך להגן על המדינה מפני פגיעה אפשרית כתוצאה מכך , היוו את העיקרון המרכזי של ההסדרים המשפטיים השונים שגובשו במהלך השנים בישראל ועל פיהם מתנהלת פעילות "המגזר . "השלישי מסגרת המדיניות בה צמח והתפתח "המגזר השלישי" בישראל עמומה ביותר . על אף חקיקה של חוקים והסדרים שונים , שהבולט בהם הוא חוק העמותות , לא קיימת מדיניות ברורה כלפי המגזר ובמקרים רבים לא ברור מה יחסה של הממשלה אליו . מחד גיסא , אין כל ספק שהממשלה מעוניינת בעידוד "המגזר . "השלישי היא תומכת ומגינה על חופש ההתאגדות ומקצה סכומי כסף משמעותיים ביותר לארגוני המגזר בצורה ישירה ועקיפה . מאידך גיסא , ניכר כי המדינה דואגת להגן על עצמה מפני פעולותיו ; היא מטילה סייגים על חופש ההתאגדות ( ישי , , ( 1998 היא מתערבת לעתים בצורה גסה בפעולותיהן של העמותות באמצעות מנגנונים מיוחדים שהוקמו לפיקוח עליהן , והיא מעבירה כספים בעיקר לארגונים הממלאים פונקציות של הספקת שירותים , בהם היא מעוניינת , או לארגונים המקורבים פוליטית למפלגות המרכיבות את הקואליציה . לפיכך , נכון יהיה לומר כי המדיניות הממשלתית הקיימת דה פ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד