0ב‭"7‬ה 5 תמיכה עקיפה בארגוני "מגזר ‭:"שלישי‬ מספרי ארגונים שתורמיהם זוכים להחזרי מס לפי קטגוריות, 1998