ו. סיכום: "המגזר השלישי" בישראל - שתי פנים של אותה מטבע

הספרות המחקרית מציינת שני תפקידים מרכזיים של "המגזר : "השלישי הספקת שירותים , לרוב שירותי רווחה , ופיתוחה של חברה אזרחית . שני תפקידים אלה , או ליתר דיוק - קבוצות של תפקידים , קשורים ומזינים זה את זה . ניתן לומר שאלה הם שני היבטים משלימים של תופעה אחת ( גדרון , כץ ובר , . ( 2000 בהתאם לכך , הצגת הפעילות הכלכלית של ארגוני "המגזר השלישי" בישראל והצגת דפוסי ההתארגנות שהניתוח שלהם הוגש כאן , הם שתי פניה של אותה מטבע . אופיה והיקפיה של הפעילות הכלכלית שמתקיימת במסגרת ארגוני "מגזר שלישי" בישראל , מצביעה על תפקידו המרכזי והחשוב של מגזר זה בכלכלה הישראלית בכלל , ובהספקת שירותים חברתיים שונים בפרט . פעילות זו משקפת תפיסה נפוצה , שתפקידו המרכזי של "המגזר השלישי" בישראל הוא להשלים או להחליף את מערך שירותי הרווחה המוגש על ידי המדינה . תפיסה זו משתקפת גם בדרכי ההתאגדות , שהקו האופייני לה הוא דומיננטיות ברורה של הארגונים המספקים שירותים . אולם מלבד ערכו הכלכלי המשמעותי , יש ל"מגזר השלישי" תפקיד חשוב נוסף והוא פיתוחה של חברה אזרחית בישראל . ההיקף הנרחב של ההתאגדות בארגוני המגזר ורבגוניותם , מראה כי ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד