ה. דפוסי ההתאגדות בקרב אוכלוסיות שונות

פעילות נמרצת של "המגזר השלישי" אופיינית בחברה הדתית ובעיקר החרדית בישראל . ארגוני "מגזר שלישי" דתיים מהווים 43 % מכלל הארגונים הרשומים בישראל , הרבה מעל לחלקם היחסי באוכלוסייה . דפוס ארגוני זה , הוא המשכו של הדגם שלפיו התנהלו הקהילות הדתיות בגולה , והאופייני לו הוא ריבוי ארגונים מספקי שירותים ופעילות פילנתרופית התנדבותית רבת היקף . תחום הדת הוא אמנם דומיננטי ( מחצית מהארגונים הדתיים פועלים בתחום זה , ( אך הוקמו גם אלפי ארגונים דתיים העוסקים בחינוך ( בפרט בחינוך החרדי , ( בענייני רווחה ( גמ"חים , ( ובתחומי תרבות ( טבלה . ( 2 התפלגות הארגונים הדתיים לפי תחומי פעילות שונה בתכלית מזו שאנו מוצאים ב"מגזר השלישי" בכללו ( תרשים . ( 6 מעניינת במקרה זה גם שכיחותם של ארגונים רב תכליתיים , שמגוון פעילויותיהם אינו מצטמצם בתחום אחד , והוא כולל חינוך , רווחה , בריאות , דת ועוד . התמונה של פעילות הארגונים הערביים ב"מגזר השלישי" בישראל שונה בתכלית השינוי מזו של הארגונים הדתיים , וגם מזו של המגזר בכללו . כפי שעולה מטבלה , 2 יש בישראל 1 , 613 ארגונים ערביים רשומים , המהווים 4 . 7 % מכלל ארגוני המגזר , לע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד