ד. דפוסי התארגנות ב"מגזר השלישי" בישראל

למרות שמרבית הפעילות הכלכלית של "המגזר השלישי" מתרכזת כאמור במספר קטן יחסית של ארגונים גדולים , ניתוח דפוסי ההתאגדות של אזרחים בישראל מציג פן שונה בתכלית של המגזר ומעיד על פעילות אזרחית נרחבת , רבת פנים ועצמאית . עד סוף שנת 2001 נרשמו בישראל 34 , 291 עמותות , הקדשות וחברות לתועלת הציבור . בשנות ה 90 נוספו מדי שנה 1650 ארגוני מגזר חדשים בממוצע . נתון זה מעיד על פעילות רבה בהשוואה למדינות אחרות : בישראל נרשמו עד סוף שנת 502 - 1999 ארגונים לכל 100 , 000 תושבים , שיעור דומה לזה של ארצות הברית 458 ) ארגונים לכל 100 , 000 תושבים בשנת , ( 1990 גבוה מזה שברוסיה 109 ) בשנת ( 1997 ונמוך מזה שבבלגיה 814 ) בשנת . ( 1995 יש לציין שלא כל הארגונים 4 שנרשמו במשך השנים עודם פעילים . בשנות ה 90 רק כ 35 % > מכלל הארגונים שנרשמו הוגדרו כפעילים , וגם במספר הזה נרשמה ירידה איטית . לתופעה זו סיבות שונות : ארגונים שחדלו להתקיים , העדר פיקוח ומעקב , ומגמה שצמחה בשנות ה 90 של הקמת ארגונים ליעד ספציפי ( למשל בהקשרים פוליטיים או בתחומים שונים כמו רווחה ובריאות , ( המתוכננים מראש לפעילות קצרת טווח . בסוף שנות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד