תרשים 5 מקורות המימון של "המגזר השלישי" בישראל ובארצות נוספות, 1997