תרשים 2 משחת מלאות בשכר ב"מגזר השלישי" לפי תחומי פעילות: ‭1997 ,1995 ,1991‬