תרשים 1 תעסוקה ב "מגזר השלישי" ביחס לכלל התעסוקה במשק, בתחומים נבחרים‭% 1995,‬ מכלל התעסוקה במשק בתחום הנבחר